Photoshop: Тэнгэр оруулахPhotoshop –ийн ээлжилт нэгэн хичээл. Зурагны тэнгэр өөрчилөх... Ихэнхдээ тэнгэрээс шалтгаалж зураг өөр өөр гардаг. Юм гэдэг энгийнээс эхлэдэг хойно би маш энгийнээр хичээлээ хэн ч ойлгохоор тайлбарлахыг зоридог билээ. Энэ удаагийн хичээл маань байгалийн зураг тэр дундаа гадаа авсан зурганд тэнгэр хэрхэн хийх талаар хичээл бэлтгэсэн ба гэрэл зураг сонирходог болон Photoshop програмыг сонирхон судлаж байгаа бүх хүнд зориулав. Wearchive-аас сэргээв Jan 2, 2012